Minősített adatok és iratok kezelése

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelési alapfolyamatát a nyílt iratok kezelésére vonatkozóan a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) határozza meg, amely az iratkezelési folyamat főbb lépéseihez igazodva tartalmazza az eljárási szabályokat. Az R. hatálya kiterjed a közfeladatot ellátó szervekre és e szervek irattári anyagára azzal, hogy rendelkezéseit a minősített iratokra és azok kezelési rendjére külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. De melyek ezek a szabályok?

Minősített iratkezelésre vonatkozó speciális szabályok

A minősített adatok és iratok kezelésére vonatkozó speciális szabályokat a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) felhatalmazása alapján kiadott, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. A Vhr. rendelkezéseit a Mavtv. által előírt szabályokkal és más kapcsolódó végrehajtási szabályokkal együttesen kell értelmezni, hiszen a törvény tartalmazza a keretszabályozást, míg a Vhr. a minősítésre jogosultak körét, a minősítés szintjeit, a minősített adat (nemzeti és külföldi) felhasználására vonatkozó eljárási szabályokat. Fenti szabályok értelmezéséhez szükséges alapvetés rögzítése az adatok és az iratok védelmének főbb elveiről.

A nyílt iratokat kezelő szervek iratkezelési szakterületén dolgozó vezetők és munkatársak részére a minősített adat- és iratkezelésre (a továbbiakban együttesen: minősített adat) vonatkozó alapszabályok ismerete szükséges ahhoz, hogy ha minősített adat érkezik – akár postán vagy futár útján – a szervezethez hogyan kell szabályszerűen eljárniuk. E körben többek között az alábbi információkkal kell tisztában lenniük:

  • Mit jelent a titkos ügykezelés alkalmazása és milyen eljárások mentén kell működtetni az ügykezelést?
  • Milyen személyi feltételek kapcsolódnak az ügykezelés működtetéshez és a biztonsági vezető kinevezéséhez?
  • Milyen bontási, kézbesítési, tárolási és kezelési szabályok azok, amelyek betartása kötelező?
  • Milyen előírások határozzák meg a minősített adat készítését?
  • Milyen szabályzat alkotási kötelezettség hárul a szervezetre?
  • Milyen felelősségi szabályok merülnek fel?
  • Mely hatóság engedélyezi és ellenőrzi a minősített adatkezelést, milyen jogosítványokkal rendelkezik a hatóság?
  • Milyen képzési lehetőségek vannak e területen?

A technológiai fejlődéshez igazodón felmerül az a kérdés is, hogyan lehet elektronikus úton minősített adatot kezelni és tárolni, illetve milyen információbiztonsági szabályok kapcsolódnak az elektronikus kezeléshez, hogyan kell eljárni a megjelenő veszélyekkel szemben? Melyek a személyi, fizikai és adminisztratív biztonság feltételei?

Image
Image
Hirdetés

Ha felkeltettük érdeklődését a téma kapcsán és válaszokat szeretne kapni a fenti kérdések mellett a gyakorlatban felmerülő problémák kezelésére is, jelentkezzen minősített adat- és iratkezelési szemináriumunkra, melyet 2017. március 9-én csütörtökön tartunk Budapesten, egész napos tantermi képzés keretében. Az oktatást dr. Bodó Attila Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője és a Minden, amit az iratkezelésről tudni kell című könyv társszerzője tartja.

 

Bodó Attila Pál

Emberi Erőforrások Minisztériuma, főosztályvezető

Kérdezzen iratkezelési szakértőnktől!

Kérdezzen iratkezelési szakértőnktől!

Regisztrált felhasználóink számára ingyenes szolgáltatás
Kérdésem van

Kapcsolódó cikkek

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2024 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline