Szakértő válaszol

Kérdése van e-közigazgatás vagy iratkezeléssel kapcsolatban? Írjon nekünk, és választ kaphat kérdéseire.A beküldés regisztrációhoz kötött.
*
*
Küldés
* kötelező adat

Mi az az egzakt dolog, és hol lehet azt akár 30 év múlva is fellelni, ami megmutatja, hogy egy adott elektronikus aláírás egy bizonyos időpillanatban érvényes volt, és a jogosult valóban jogosult volt aláírni?

Szervezetünknél az a célom, hogy a munkatársak részére a munkaügyi dokumentumokat pdf-ben, hitelesített elektronikus aláírással ellátva (ezek már megvannak) ügyfélkapujokon keresztül tudjam kiküldeni. Cégkapus regisztrációnk van, engem elláttak ügyintézői jogosultsággal. Az egyik kolléganő instrukciói alapján...

Egy ügyfelünk 100% állami tulajdonban álló nonprofit társaság. Az alapító okirat kifejezetten tartalmazza, hogy a cég közfeladatot nem lát el. Álláspontunk szerint a levéltári törvény hatálya nem terjed ki a cégre, nemzeti adatvagyon sem keletkezhet, hiszen mindkettő jogszabály esetében a hatály a közfeladatot ellátó...

Image
Image
Hirdetés

Egy vizsgált intézmény iratkezelési szabályzatában meghatározták a gyűjtőszámos iktatást a 41§(4) pontja szerint. Az eltérő években ugyanazon főszámon iktatják az intézményi sajátosságok alapján meghatározott ügykörök szerint az iratokat. A szabályzatban nem határozták meg a gyűjtőszámok nyilvántartott...

Elektronikus ügyintézést nem biztosító közfeladatot ellátó szerv (pl. egyetem) esetén mely jogszabály (esetleg annak melyik §-a) határozza meg az elektronikusan aláírt dokumentumok hosszú távon hiteles megőrzésével kapcsolatos követelményeket?

Szeretném megtudni, hogy egy 2011-ben bírósági végzéssel megszűnt közhasznú alapítvány iratait, levelezését, pénzügyi stb. bizonylatait meddig kell őrizni? Úgy tudom, hogy az Alapító okirat nem selejtezhető, de a többi irat megőrzéséről nincs ismeretem.

Válaszát előre is köszönöm!

T. Cím, lakhatási gondokkal küzdők főként anyagi megsegítésével foglalkozó alapítvány vagyunk. Mint ilyen, számtalan olyan iratot, adatot stb. őrzünk papíralapon és számítógépen, melyek alapján az alapítvány számára érkezett adománypénzeket adjuk tovább rászorulóknak. Használunk...

Segítséget kérnék, hogy a kiadmányozási jogot hogyan szokták a kiadmányozóra ruházni? Nyilatkozat, meghatalmazás kell hozzá?

Egy 100%-os önkormányzati tulajdonú média társaság iratkezelési szabályzatát és annak mellékletét képező irattári tervet jóvá kell hagynia a területileg illetékes megyei levéltárnak?

A Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése alapján a különböző években, de ugyanazon ügyben keletkezett iratokat is egy iktatószámon lehet nyilvántartani azzal, hogy az egy iktatószámon nyilvántartható ügyek körét az iratkezelési szabályzatban kell meghatározni. Ezekre az ügyekre külön iktatókönyv...

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2022 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline