Szakértő válaszol

Kérdése van e-közigazgatás vagy iratkezeléssel kapcsolatban? Írjon nekünk, és választ kaphat kérdéseire.

A beküldés regisztrációhoz kötött.

HOSSZÚTÁVÚ HITELESÍTÉS – kérdések és válaszok 1.

Az e-hitelesítési megoldások felhasználói számára nem tiszta az, hogy egy elektronikusan hitelesített dokumentum hogyan őrzi meg hosszú távon a hitelességét. Hol kell egyáltalán ellenőrizni azt? (Pl.: Egy 5 éve elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírást hol lehet ellenőrizni?)

A szakértőnk válasza:

Az elektronikusan hitelesített dokumentumok hitelességét szabványos kriptográfiai algoritmusok és bizalmi szolgáltatók által kibocsátott tanúsítványok, tanúsítványérvényességi információk, valamint megbízható időadatok biztosítják. Ezeket az elemeket szabványos aláírásformátumok fogják össze elektronikus aláírássá, illetve bélyegzővé.

Bármely időpontban hiteles az a dokumentum, melynek elektronikus aláírásaival kapcsolatban az összes hitelességet befolyásoló adat elérhető és érvényessége megállapítható. Ezen adatok egy részét maga az aláírás tartalmazza, más adatok bizonyos ideig online forrásokból megszerezhetők.

Az érvényesség hosszú távú megállapíthatósága akkor biztosított, ha maga az aláírás tartalmazza az érvényességét bizonyító összes lehetséges információt. Az ilyen aláírásokat A (Archive), vagy LTA (Long Term Archival) szintű, hosszú távú megőrzésre alkalmas, „archív” aláírásoknak nevezzük. Az ilyen típusú aláírások a lezáró archív időbélyeg érvényességi idejének lejártáig érvényesek. Ez az időszak az archív időbélyegzés későbbi (az előző időbélyeg érvényességi idején belüli) megismétlésével meghosszabbítható.

A dokumentumot elfogadó felek az aláírás ellenőrzéshez az alábbi lehetőségek közül választhatnak, azaz használhatják:

az irodai szoftverekben (MS Office, Libreoffice, Adobe Reader) rendelkezésre álló aláírás-ellenőrzési lehetőséget; ezen szoftverek az aláírás-ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi (pl. európai uniós) szabványokat nem alkalmazzák teljes körűen, ezért az eredményt tájékoztató jellegűként érdemes kezelni;

a NISZ Zrt. által publikált, (és az eszemelyi.hu holnapról letölthető) Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (KEAASZ) „Aláírás ellenőrzése” funkcióját;

vagy a Kormányzati elektronikus aláírás-ellenőrzési szolgáltatást (KEAESZ), ami jelenleg a https://keaesz.gov.hu címen érhető el, díjmentesen használható és az ellenőrzés eredményéről hiteles igazolást állít ki, vagy

egyéb, piaci szereplők által fejlesztett aláírás-ellenőrző szoftvereket.

A bíróság számára célszerű megbízható, az aláírás-ellenőrzésre specializáltan kialakított szolgáltatást választani (pl. a NISZ Zrt. szolgáltatását, a KEAESZ-t).

Az, hogy hány éve írták alá a dokumentumot, nincs összefüggésben azzal, hogy milyen szoftverrel lehet sikeresen ellenőrizni. A hosszabb távú megőrzés esetén az a kérdés, hogy a hitelesítés hosszú távú (A, LTA szintű) aláírással, bélyegzővel történt-e. Ha nem, akkor előfordulhat, hogy ellenőrzéskor már nem lesznek elérhetők az aláírás hitelességét bizonyító tanúsítványérvényességi információk, így a dokumentum hitelessége nem lesz megállapítható. 

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.