Elektronikus Ügyintézési Folyamatok Újraszervezése

 

E-Governance Process Reengineering (EGPR) azaz Elektronikus Ügyintézési Folyamatok Újraszervezése

A munkavégzés a legtöbb esetben folyamat alapú. Különböző tevékenységek láncba fűzése vezet el az eredményhez. Ezek a láncszemek rendszerint szabályozottan, irányított módon kapcsolódnak egymáshoz. Szervezettségük azonban széles skálán mozog, még a látszólag azonos folyamatok között is óriási hatékonyságbeli különbségek vannak.

Az információs technológia rohamos fejlődésével egyre több munkavégzést támogató termék és szolgáltatás jelenik meg. Ezek beépítése jó lehetőség a korábbi tevékenységi lánc újragondolására és egy haladó folyamatmenedzsment kialakítására. Egy alapos felmérés és értékelés után kiderül, mennyivel válik egyszerűbbé, hatékonyabbá és olcsóbbá egy elektronikus rendszerekkel támogatott munkafolyamat.

Sajátítsa el a korszerű folyamatmenedzsmenthez szükséges ismereteket a DEÜSZ e-learning kurzusán!

A folyamatorientált szemlélet és a folyamatmenedzsment módszerek alkalmazása az üzleti szektor vállalatainál vagy a civil szféra szervezeteinél éppúgy fontos, mint a közigazgatási intézmények esetében. Az ezt támogató, állam által biztosított központi, elektronikus ügyintézési szolgáltatások beépítése sem spórolható meg egyetlen szervezet esetében sem. Az úgynevezett SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök (szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások) rendszerét is megismerheti a Tanúsított iratkezelés e-learning kurzusán. Így könnyen felismerheti, hogy melyik szolgáltatás jelenthet szervezete vagy cége számára előrelépést.

Tudta, hogy az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal:

  • elvégezhetők az azonosítással kapcsolatos feladatok?
  • biztosíthatók bizonyos technikai feltételek mind az ügyfelek, mind az ügyintézést végzők számára?
  • átmenet képezhető a papíralapú és az elektronikus dokumentumok között?
  • biztonságos kézbesítési csatornák nyílnak az ügyintézés számára?
  • a különböző e-dokumentumok hitelesítése is megoldható?

24.700 Ft + ÁFA

Már 3 felhasználótól jelentős kedvezményt biztosítunk, a feltételekért érdeklődjön kollégánknál!

Kurzus megrendelése


Az az elektronikus ügyintézési szolgáltatások használata sok esetben nem is kerülhető el. 2018. január 1-je óta az állampolgárok jogosultak, a gazdálkodó szervezetek (kb. 800 ezer érintett) pedig kötelezettek az elektronikus kapcsolattartásra. Az elektronikus ügyintézést ezzel együtt a közigazgatási szervek széles körének (kb. 4500 érintett) kellett bevezetni. A követelmények nem kis fejtörést okoztak ezekben a körökben. Volt, aki minimális teljesítéssel kívánta megúszni az e-ügyintézésre vonatkozó előírások teljesítését, de volt olyan is, aki elemezte folyamatait és a lehetőségek felhasználásával egy sokkal hatékonyabb működést alakított ki. A Tanúsított iratkezelés kurzusa megmutatja a két megoldás közötti különbséget, és képessé teszi az utóbbi megvalósítására.

tervezés>modellezés>végrehajtás>monitoring>optimalizálás
Módszertanunk megértésével magabiztosan foghat bele folyamatai optimalizálásába.

Mit tanulhatok még az elektronikus ügyintézési folyamatok újraszervezésével foglalkozó kurzuson?

Sokféle munkafolyamatra jellemző az, hogy a tevékenységi láncszemek - pláne ha ügyintézésről van szó - valamilyen iratkezelési feladattal egészülnek ki. Ezeken keresztül tehát végigkísérhető, támogatható is a folyamat. A fejlett iratkezelő rendszerek ma már a folyamatmenedzsment legjobb eszközei, amelyek integráltan kezelik a különböző SZEÜSZ-öket és KEÜSZ-öket is. A Tanúsított iratkezelés e-learning kurzusán megvalósult, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, hogyan valósítható meg egy jó folyamatmenedzsment egy iratkezelő rendszer segítségével.

Gondolta volna, hogy az ismétlődő munkafolyamatokat csak egyszer kell alaposan átgondolni? Az ezekre létrehozott workflow sablonok a későbbiekben bármikor elővehetők.

Az e-learning előnyei

A hagyományos géptermi oktatással szemben, mely meghatározott keretek (idő, helyszín, létszám) között zajlik, az e-learning rugalmas, jobban alkalmazkodik az egyén igényeihez. A tanulók rendszerint elkötelezettebbek a tananyagok elsajátításában, ha a tanulásra fordított időt saját maguk oszthatják be. A megvásárolt e-learning licence-ek több hétig elérhetők partnereink számára.


24.700 Ft + ÁFA

Már 3 felhasználótól jelentős kedvezményt biztosítunk, a feltételekért érdeklődjön kollégánknál!

Kurzus megrendelése

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2024 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline