Elektronikus postai szolgáltatások

 

Minden amit az elektronikus postai szolgáltatásokra való felkészüléshez tudni érdemes

Az elektronikus ügyintézés széleskörű elterjedésével a különböző eljárások gyorsulnak, egyszerűsödnek. A lakosság egyre több modern, hatékony és kényelmes közszolgáltatáshoz jut hozzá. Az e-ügyintézés kereteit az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabta meg. Ez a jogszabály mondta ki, hogy 2018. Január 1-jétől az állampolgárok jogosultak, a gazdálkodó szervezetek pedig kötelezettek az elektronikus kapcsolattartásra. Az elektronikus ügyintézést ezzel együtt a közigazgatási szervek széles körénél kellett bevezetni.

Az e-ügyintézés bekapcsolását segítette bizonyos egymásra épülő, központi, elektronikus szolgáltatások biztosítása. Ezek az úgynevezett SZEÜSZ-ök (szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások) és KEÜSZ-ök (központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások) díjmentesen álltak és állnak ma is az e-ügyintézésre kötelezett szervek rendelkezésére. Az ezekhez való csatlakozás, a szükséges infrastruktúra kiépítése viszont az adott szerv felelősségi körébe tartozik. A SZEÜSZ-öket és KEÜSZ-öket az állam, illetve az állam által kijelölt szervezetek nyújtják.

Az e-ügyintézést támogató, egymásra épülő szolgáltatások rendszerében könnyedén eligazodhat.

A DEÜSZ e-learning kurzusán megmutatjuk, hogyan.

Tanfolyamunkon részletesen foglalkozunk a Magyar Posta által nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal. Ezek egyrészt a biztonságos kézbesítést garantálják, másrészt lehetővé teszik az elektronikus, és papír alapú ügyintézés közötti átmenetet úgy, hogy a dokumentumok hitelessége, joghatása végig biztosított marad. Ismerje meg a postai hibrid és inverz hibrid szolgáltatást, amely - különösen egy fejlett iratkezelő rendszer közbeiktatásával - elektronikus útra tereli az ügyfelekkel történő kapcsolattartást. Tudta, hogy:

  • a biztonságos kézbesítés során bizonyító erejű igazolások keletkeznek a kézbesítési eseményekről?
  • a hibrid és inverz hibrid szolgáltatás egyidejű használatával akár 100 %-ban kiváltható a papírhasználat?
  • a Magyar Posta további, elektronikus megoldásokat dolgoz ki a levelek és más küldemények postai folyamataihoz?

Miért érdemes részletes információkat szerezni az e-ügyintézést támogató postai folyamatokról?

A válasz egyszerű: a gyorsabb ügyintézés érdekében. A hibrid konverzió (elektronikus dokumentum papíralapúvá alakítása) például jelentősen felgyorsítja a kézbesítést. A címzett átlagosan 1 nappal korábban kapja meg küldeményét, hiszen a postának nem kell a papíralapú változatot elszállítania a feladótól vagy a feladót kiszolgáló postahivatalból. A teljes felvételi fázis kimarad, az elektronikusan indított küldemény azonnal a posta logisztikai központjába kerül, feldolgozási fázisba.

Az inverz hibrid konverzió (papíralapú dokumentum elektronikussá alakítása) segítségével pedig kezelhetők az olyan helyzetek, amikor például valamilyen releváns, papíralapú dokumentumot egy egyébként elektronikusan zajló ügyintézési folyamatba kell beilleszteni. Ez szintén egy zárt, ellenőrzött folyamat, amely során a papíralapú dokumentum tartalma garantáltan nem módosítható.


14.500 Ft + ÁFA

Már 3 felhasználótól jelentős kedvezményt biztosítunk, a feltételekért érdeklődjön kollégánknál!

Kurzus megrendelése


 

Tudta, hogy az e-ügyintézést támogató postai szolgáltatásokat a legegyszerűbben egy iratkezelő szoftveren keresztül veheti igénybe?

A fejlett iratkezelő rendszerek követik, sőt integrálják az e-ügyintézés legújabb megoldásait. Nem túlzás azt állítani, hogy a hibrid konverzió, illetve az inverz hibrid konverzió nehezen képzelhető el a gyakorlatban a megfelelő iratkezelő szoftver nélkül. A postai SZEÜSZ-öket és KEÜSZ-öket támogató szoftver lehetővé teszi, hogy:

  • Automatikusan történjen a küldemények előállítása és címzése.
  • Néhány kattintás is elegendő legyen a küldemények tömeges, elektronikus aláírásához.
  • Közigazgatási szerv esetén a hivatali kapura kerüljenek a küldendő elektronikus dokumentumok, ahonnan a Posta a szerződött folyamatnak megfelelően le tudja tölteni azokat.
  • Automatikus folyamat legyen a küldeményekkel kapcsolatos visszaigazolások, vevények, értesítések kezelése.

A DEÜSZ e-learning kurzusán gyakorlati ismereteket szerezhet a postai szolgáltatások iratkezelő rendszerben történő használatáról.

A postai fejlesztések folytatódnak. A PAKK projekt hamarosan megszünteti a papíralapú tértivevényt, a jövő az elektronikus kézbesítési igazolásé illetve az elektronikus feladójegyzéké. Tanfolyamunk a legfrissebb információkkal szolgál ezek alkalmazásáról, valamint e-ügyintézésre és iratkezelésre gyakorolt hatásáról. A gyakorlat azt mutatja, hogy a postai fejlesztések kiszolgálása a legkönnyebben fejlett iratkezelő szoftverrel valósulhat meg. Hogyan? Tudja meg e-learning képzésünkön.

Az e-learning előnyei

A hagyományos géptermi oktatással szemben, mely meghatározott keretek (idő, helyszín, létszám) között zajlik, az e-learning rugalmas, jobban alkalmazkodik az egyén igényeihez. A tanulók rendszerint elkötelezettebbek a tananyagok elsajátításában, ha a tanulásra fordított időt saját maguk oszthatják be. A megvásárolt e-learning licence-ek több hétig elérhetők partnereink számára.


14.500 Ft + ÁFA

Már 3 felhasználótól jelentős kedvezményt biztosítunk, a feltételekért érdeklődjön kollégánknál!

Kurzus megrendelése

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2024 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline