Elektronikus aláírások folyamatba építése

 

Az okos eszközök robbanásszerű elterjedése korábban elképzelhetetlen szolgáltatásokat tett elérhetővé. Ezekhez az egyszerű, olcsó és gyors megoldásokhoz könnyű hozzászokni. Ma már különösebb tervezés nélkül hagyatkozunk például okostelefonjainkra, legyen szó vásárlásról, utazásról, pénzügyekről, munkáról, tanulásról, szórakozásról... stb. Mindez az igényeket is átalakította. Kijelenthető, hogy bármilyen ügyintézésről is legyen szó, elvárás, hogy legyen lehetőség elektronikus megoldásra.

Ebben a környezetben egyre nagyobb szerepet kapnak a teljes életciklusukban kizárólag elektronikus formában létező dokumentumok, illetve a papíralapú dokumentumok elektronikus másolatai. A hitelesség, mint követelmény ezeknél ugyanúgy megjelenik. Számos ügyben elkerülhetetlen, hogy a dokumentumban foglalt információkat az “aláíró” hitelt érdemlően igazolja, vagy éppen azt erősítse meg, hogy, hogy egyetért az irat tartalmával.

Miért nem elegendő a gépelt aláírás vagy egy kézjegy szkennelt képének beillesztése?

Könnyű belátni, hogy ezeknél az egyszerű, digitális megoldásoknál semmi nem garantálja az aláírás valódiságát, hogy azt tényleg az adott időpontban az aláírás tulajdonosa hozta létre. Így a hivatalos ügyekben az ilyen dokumentumokhoz joghatás nem kapcsolódik. Szerencsére számos elektronikus aláírási szolgáltatás gondoskodik az e-iratok gyors és biztonságos hitelesítéséről.

A DEÜSZ e-learning kurzusán megismerheti az elektronikus aláírások fajtáit, és hogy milyen ügyekben, hogyan tudja alkalmazni ezeket.

 • Tudta, hogy az elektronikus aláírás egy kriptográfiai módszerrel létrehozott adathalmaz?
 • Ismeri, hogyan garantálja ez a módszer a biztonságot?
 • Gondolta volna, hogy az e-aláírás úgy kapcsolódik az aláírt adathoz, hogy az azon tett bármilyen későbbi változást nyomon követhetővé teszi?

Miért fontos az elektronikus aláírások használatának elsajátítása?

Az e-ügyintézésben rejlő lehetőségeket csak úgy lehet kiaknázni, ha a folyamat végig elektronikus marad, ha nem kerül papír az asztalra. A papírhasználat körülményessé és drágává teszi az ügymenetet. Kiszámolta már, mennyit spórolna, ha egyáltalán nem kellene papírra, nyomtatásra, az ezzel járó tárolásra, logisztikára vagy akár a fizikai védelemre vagy állagmegóvásra költenie? Csak az aláírás miatt ma már nem szükséges papírozni.

A DEÜSZ e-learning tanfolyamán arról is meggyőződhet, hogy az elektronikus aláírások egyszerűsége semmilyen hátrányt nem jelent. Egy e-aláírás az ügyvéd vagy a közjegyző előtt megtett kézi aláírással azonos bizonyító erejű lehet. Az e-aláírás fajtái joghatás szempontjából a következők:

 • Minősített elektronikus aláírás: az ilyen aláírással ellátott e-dokumentum teljes bizonyító erejű magánokirat, a sajátkezű aláírással azonos joghatással. Jellemzően BALE eszköz (biztonságos aláírás létrehozó eszköz, mint például egy e-személyi igazolvány) használatával hozzák létre.
 • Minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás: az ilyen aláírással ellátott e-dokumentum is teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, ám ez szoftveres, a létrehozásakor nem használnak BALE eszközt.
 • Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: joghatása nem tagadható meg, de egyes jogviszonyokban nem lehet kizárólagosan alkalmazni. Azokban az ügyekben népszerű, ahol elegendő egy szervezeti bélyegző, és bizonyos időközönként nagy tömegben, akár több ezres mennyiségben keletkeznek kimenő dokumentumok.

24.700 Ft + ÁFA

Már 3 felhasználótól jelentős kedvezményt biztosítunk, a feltételekért érdeklődjön kollégánknál!

Kurzus megrendelése


Hogyan tudok hozzáférni az elektronikus aláírási megoldásokhoz?

Az elektronikus ügyintézésben megkerülhetetlen, fejlett iratkezelő rendszerek kezelik az elektronikus aláírásokat is, legyen szó akár a piaci, akár az állami szolgáltatók megoldásairól. Ha az e-ügyintézésben kulcsszerepet játszó iratkezelő rendszeren keresztül nyúl az e-aláírásokhoz, azzal közel kerül a 100 %-ban elektronikus ügyintézéshez. Az ilyen, integrált használat előnyeit is megismerheti a DEÜSZ e-learning kurzusán. Pl.:

 • Folyamatba integrált aláírás: A hitelesítési mozzanat a dokumentumkezelő szoftveren belül végezhető el. Nincs szükség más programok használatára.
 • Tömeges aláírás: Egyszerre aláírhat akár több ezer iratot. A program felületén az aláírandó dokumentumokat tömegesen is kijelölheti, ezután pedig néhány kattintással elkészíthető az elektronikus aláírás.
 • Vezetői kontroll: Tengernyi aláírandó dokumentum esetében sincs szükség külső segítségre. A vezető önállóan és gyorsan végezhet minden aláírnivalóval, így a kontroll végig biztosított.
 • Papírmentes üzemmód: Ha mellőzi a felesleges papírpéldányokat, azzal nem csak spórol, de környezetéért is sokat tesz.
 • Postai ügyintézés mellőzése: Ha az elektronikus dokumentumot e-aláírással és időbélyeggel ellátva küldik el az ügyfélnek, elfelejtheti a postázási költségeket és a sorbanállást.
 • Egyszerű és olcsó raktározás: A dokumentumkezelő szoftver biztosítja az iratok hosszútávú megőrzését, így nem kell költséges, fizikai irattárakat létrehozni és fenntartani.

Az elektronikusan aláírt dokumentum 8 év után elveszti hitelességét. Amennyiben ezen túl is szüksége van a hiteles elektronikus példányra, felül kell hitelesítenie azt. A dokumentumkezelő szoftver gondoskodik a felülhitelesítési feladatok ütemezéséről. Ezzel kiiktatható egy veszélyes jogkövetkezményeket rejtő hibaforrás, amiben az ügyintézőknek kell számon tartaniuk, hogy meddig érvényesek az aláírások.

Mit tudhatok meg még az elektronikus aláírásokról szóló e-learning tanfolyamon?

 • Részletesen megismerteti az egyes aláírás típusok technológiáját.
 • Nem csak betekinthet az aláírások jogszabályi hátterébe, de meg is értheti a szabályozás lényegét.
 • Megtudhatja, hogy mi az az időbélyeg, hogyan, milyen esetekben használható és hogyan kapcsolódik az elektronikus aláírásokhoz.
 • Szimulációkon keresztül gyakorlati tapasztalatot is szerezhet arról, hogyan zajlik az e-aláírások elhelyezése a dokumentumokon egy iratkezelő rendszer segítségével.
 • Megismerkedhet az e-aláírási fajták további, szakrendszerek felé történő integrációs lehetőségeivel is.

Az e-learning előnyei

A hagyományos géptermi oktatással szemben, mely meghatározott keretek (idő, helyszín, létszám) között zajlik, az e-learning rugalmas, jobban alkalmazkodik az egyén igényeihez. A tanulók rendszerint elkötelezettebbek a tananyagok elsajátításában, ha a tanulásra fordított időt saját maguk oszthatják be. A megvásárolt e-learning licence-ek több hétig elérhetők partnereink számára.


24.700 Ft + ÁFA

Már 3 felhasználótól jelentős kedvezményt biztosítunk, a feltételekért érdeklődjön kollégánknál!

Kurzus megrendelése

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2024 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline