E-ügyintézés szeminárium közműszolgáltatóknak

E-ügyintézés szeminárium közműszolgáltatóknak

Információk

Esemény időpontja 2022. március 24 09:00
Esemény vége 2022. március 24 15:00
Regisztráció kezdete 2022. február 21
Max. létszám Korlátlan
Regisztráció lezárta 2022. március 23 12:00
Egyéni ár 79.883 Ft
Helyszín Crowne Plaza Hotel Budapest
Már nem fogadunk el regisztrációt erre az eseményre

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (központi költségvetési intézmények, önkormányzatok és háttérintézményeik, kórházak, oktatási intézmények, kulturális és tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek. Mindamellett, hogy a jogszabályok egységes keretet adnak a szervezetek iratkezelésének, hiszen közfeladatot ellátó szervként iratkezelésüket a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell megszervezniük, minden területnek megvannak a maga sajátosságai, mely külön szeminárium szervezését tette szükségessé az egyes területek számára.

 

KIKNEK AJÁNLJUK E-ÜGYINTÉZÉSI KÉPZÉSÜNKET?

A képzést ajánljuk közműszolgáltatók ügyviteli, iratkezelésért felelős vezetőinek, munkatársainak, a szervezetnél az elektronikus ügyintézési folyamatokért felelős szakembereinek.

 

TERVEZETT TEMATIKA

09:00 - 09:45 Az iratkezelési és e-ügyintézési szabályozási környezet főbb elvei és elemei a közműszolgáltatókra vonatkozóan - dr. Balogh Enikő, főosztályvezető, Belügyminisztérium, Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály

 • Az e-ügyintézés jogszabályi háttere
 • Az E-ügyintézési tv. főbb alapelvei, célja
 • Az E-ügyintézési tv. alanyi és tárgyi hatálya
 • Jogok és kötelezettségek
 • Elektronikus ügyintézés folyamata
 • Az EÜF tevékenységi köre
 • Az EÜF ellenőrzési tapasztalatai

 

09:45 - 10:30 Elérhető SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások és azok gyakorlati alkalmazása -  Pándi Boglárka, Szolgáltatásfejlesztési és termékmenedzsment igazgató, NISZ Zrt.

 • Az elmúlt időszak fejlesztéseinek és az eredményeinek, a kapcsolódó tapasztalatoknak a bemutatása
 • Milyen változás tapasztalható az elektronikus ügyintézés terén az elmúlt időszakban, mit mutatnak a számok?
 • Jó gyakorlatok ismertetése
 • Jövőbeni fejlesztési elképzelések ismertetése

 

10:30-10:50 SZÜNET

 

10:50 - 11:35 A papíralapú dokumentumoktól az adatalapú döntéshozatalig -  Kiss Péter, szakmai igazgató, DMS One Zrt.

 • Vállalaton belüli tipikus problémák kezelése (dokumentumok keresése, jóváhagyási, véleményezési folyamatok kontrollja). Hogyan tesz rendet a dokumentumkezelő rendszer?
 • Az iktatáson túl. Szabályozott, átlátható és nyomon követhető belső üzleti folyamatok.
 • Folyamatmenedzsment - Teljes kontroll a belső munkafolyamatok felett. Automatizált szerződésvéleményezés, számlajóváhagyás.
 • Vezetői döntéstámogatás. Ösztönös döntések helyett adatvezérelt vezetői döntéshozatal. 
 • Vezetői monitoring, adatelemzés egy kattintással. Hogyan lehet az iratkezelő szoftveren belül megkeletkezett adatokat érthető kimutatásokba, vizuális riportokba konvertálni a vezetők számára?

 

11:35 - 12:20 Dokumentumhitelesítés, elektronikus aláírás a gyakorlatban - dr. Lovas Lilla, vezető jogtanácsos, Microsec Zrt.

 • Mi a különbség a dokumentumhitelesítés és az elektronikus aláírás között? AVDH vs. e-aláírás 
 • Elektronikus aláírás típusok – mi határozza meg az egyes típusok bizonyító erejét? Közigazgatási célú felhasználásra vonatkozó speciális szabályok
 • Elektronikus időbélyegző – mit igazol, mikor hasznos, mikor kötelező? 
 • Mire használják ügyfeleink az elektronikus aláírást/elektronikus aláíró megoldásainkat?

 

12:20 - 13:20 EBÉD

 

13:20 - 13:50 Ki hol tart a digitális átalakulásban? Digitális Hivatali Érettség Vizsgálat és Audit - dr. Kádár Krisztián - ügyvezető, Königsberg Consulting

 • Patrick Dunleavy már a 2000-es években azt jósolta, hogy előbb-utóbb minden közszektor szervezet „saját maga honlapjává válik”, utalva a hivatali működés azon egyértelmű irányára, amelyet ma digitális transzformációnak, átalakulásnak hívunk. A szervezet honlapján ugyanis ma már nem csupán a tájékoztató felületet, hanem az ügyfelek irányába történő szolgáltatási platformot is értjük, amelyek közvetlenül és automatikusan kommunikálnak a belső hivatali szakrendszerekkel. Az ügyintézési folyamatok mellett pedig a hivatali támogató folyamatok digitalizálása és központi rendszerekhez való adatkapcsolata révén végül nem lesz olyan szegmense a szervezeti működésnek, amelyet ne fedne le az informatikai hálózat.
 • Eltérő ütemben és eltérő hatásfokkal, de a hazai állami és önkormányzati szervek is ráléptek a digitális átállás útjára, amelynek egyértelmű lökést a 2018. január 1-től hatályba lépő jogszabályi kötelezés és annak végrehajtásához felzárkózó központi e-ügyintézési rendszerfejlesztések indulása adott.
 • A DÉVA (digitális hivatali érettségvizsgálat és audit) egy olyan vizsgálati-értékelési módszertan (know-how), amely a közigazgatásban és tágabb értelemben bármely szervezetben lezajlódó digitális transzformáció hivatali szintű jellemzőinek, fázisainak (összefoglalóan az érettségének) státuszát írja le azzal a céllal, hogy az értékelt szervezet korábbi fejlesztéseit visszamérje, illetve kijelölje a további építkezés, finomhangolás útját.

13:50 - 14:20 Esettanulmányok, jó gyakorlatok a közműszolgáltató szektorból - Bognár Tamás, senior dokumentumkezelési tanácsadó, DMS One Zrt.

 

14:20 - 14:50 Papíralapú iratok digitális megőrzése - Problémafelvetés és lehetséges megoldások - Csóti Csaba, iratkezelési szakértő

 • Mit és miért digitalizáljunk és mit nem?
 • Mit kezdjünk a digitalizálás után a papír alapú iratokkal?
 • Mennyire hiteles vagy nem hiteles a digitalizált irat?
 • Milyen gyakorlati gondolkodás segíti a mai szabályozási környezetben a digitalizált és a papír alapú eredeti iratok megőrzését
 • Merjünk-e selejtezni vagy sem?

 

A részvételi díj magában foglalja:

 • komplett, egész napos iratkezelési szeminárium
 • frissítő a szünetekben
 • ebéd

 

Helyszín: Crowne Plaza Hotel Budapest (1062 Budapest, Váci út 1-3.) 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

 

Már nem fogadunk el regisztrációt erre az eseményre

Térkép

Az elmúlt évek oktatásai, képzései

Átfogó iratkezelési szeminárium

2023. október 26 08:30 -14:00
Ár: 48.000 Ft + ÁFA

A közigazgatási szervek és közfeladatot-ellátó intézmények, cégek munkatársainak szóló, általános iratkezelési konzultációt (nem minősül Fktv. szerinti felnőttképzésnek) Csóti Csaba iratkezelési szakértő tartja. A szeminárium részletesen foglalkozik a papíralapú és elektronikus iratkezelés összefüggéseivel, a teljesen digitális iratkezelés megvalósíthatóságával és a jogszabályi követelményekkel. Rendbe tesszük a sokszor dilemmát okozó, "mikor, mit dobhatok ki" témakört, különös tekintettel a papíralapú iratok digitális konverziójával összefüggésben. Részvételi díj: 48.000 Ft + ÁFA (60.960 Ft bruttó)

Digitalizáció a költségcsökkentés jegyében

2023. szeptember 26 08:30 -14:30
Ár: 48.000 Ft + ÁFA

Egész napos konferencia: Mit írnak elő a jogszabályok, és mi az, amit ezen túl érdemes elvégezni ahhoz, hogy a digitalizációval csökkenthessük a szervezeti költségeket és növelhessük munkatársaink és ügyfeleink elégedettségét.

Átfogó iratkezelési szeminárium

2023. február 23 08:30 -14:00
Ár: 48.000 Ft + ÁFA

A közigazgatási szervek és közfeladatot-ellátó intézmények munkaatársainak szóló, általános iratkezelési konzultációt (nem minősül Fktv. szerinti felnőttképzésnek) Csóti Csaba iratkezelési szakértő tartja. A szeminárium részletesen foglalkozik a papíralapú és elektronikus iratkezelés összefüggéseivel, a teljesen digitális iratkezelés megvalósíthatóságával és a jogszabályi követelményekkel. Rendbe tesszük a sokszor dilemmát okozó, "mikor, mit dobhatok ki" témakört, különös tekintettel a papíralapú iratok digitális konverziójával összefüggésben. Részvételi díj: 48.000 Ft + ÁFA (60.960 Ft bruttó)

DEÜSZ Iratkezelési Vezetők Klubja IV.

2023. november 21 13:30 -16:00
Ár: ingyenes

Egyesületünk 2023-ban új rendezvénysorozatot indított Iratkezelési Vezetők Klubja címmel. A kötetlen szakmai eszmecserére november 21-én is azokat a szakembereket várjuk, akik a közfeladatot ellátó szervezetek irat- és dokumentumkezelési operatív vezetői feladatát látják el.

Magyar Nemzeti Levéltár online szeminárium

2023. október 24 10:00 -11:30
Ár: ingyenes

Magyar Nemzeti Levéltár online szeminárium (2023. október 24.)
Közfeladat-ellátók iratkezelése a jogszabályi alapoktól a levéltári ellenőrzésig

Az ingyenes szakmai webinár témája az iratkezelés levéltárspecifikus áttekintése.
Fókuszpontok:
 • Iratkezelési szabályzat és irattári terv,
 • iratselejtezés,
 • levéltári átadás-átvétel,
 • levéltári ellenőrzés

REGISZTRÁCIÓ A WEBINÁR DEMIO OLDALÁN

 
 
 

DEÜSZ Iratkezelési Vezetők Klubja III.

2023. szeptember 14 13:30 -16:00
Ár: ingyenes

Egyesületünk 2023-ban új rendezvénysorozatot indított Iratkezelési Vezetők Klubja címmel. A kötetlen szakmai eszmecserére szeptember 14-én is azokat a szakembereket várjuk, akik a közfeladatot ellátó szervezetek irat- és dokumentumkezelési operatív vezetői feladatát látják el.

Elektronikus aláírások, e-hitelesítés hosszú távra

2023. április 04 09:00 -14:00
Ár: 48.000 Ft + ÁFA

A képzés célja átfogó ismereteket adni az elérhető elektronikus hitelesítési megoldásokról. Melyiket és hogyan érdemes bevezetni és használni a közigazgatási szerveknél, közfeladat-ellátó intézményeknél és cégeknél. A szemináriumon a résztvevők kérdezhetik a szakértő előadót.

Elektronikus ügyintézési szakértő

2022. november 17 - 2022. november 25
Ár: 189.000 Ft

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttképzési nyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Az interfészes önkormányzatok kihívásai az e-ügyintézési térben

2022. május 19 09:00 -15:00
Ár: 79.883 Ft

Az interfészes önkormányzatok igényeire, speciális iratkezelési folyamataira szabott képzés, mely az elektronikus ügyintézést, az annak való maximális megfelelést állítja a középpontba. Az előadástémákat úgy válogattuk össze, hogy azok az interfészes önkormányzatok e-ügyintézési térben nyújtott jelenlegi kihívásaira adjanak választ elismert szakértők tolmácsolásában. Az elméleti ismeretek átadása mellett fontosnak tartjuk a gyakorlati példák, tapasztalatok megosztását is.

E-ügyintézés szeminárium közműszolgáltatóknak

2022. március 24 09:00 -15:00
Ár: 79.883 Ft

Közműszolgáltatók igényeire, speciális iratkezelési folyamataira szabott képzés, mely az elektronikus ügyintézést, az annak való maximális megfelelést állítja középpontba. Nem egyértelmű, hogy az Ön intézménye e-ügyintézésre kötelezett szervezet-e? Nem tudja pontosan, hogy mely jogszabályoknak kell megfelelnie? Választ szeretne arra kapni, hogy milyen elvárásai vannak a felügyeleti szervnek a közműszolgáltatók felé? Szervezetfejlesztésre lenne szükség az optimális e-ügyintézési folyamatok kialakításáért, de eddig nem tudta, hogyan kezdjen neki a folyamatok átalakításának? Esettanulmányok, már bevált jó gyakorlatok mellett oktatóink többek között ezekre a kérdésekre is választ adnak. 

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. november 18 - 2021. november 26
Ár: 169.000 Ft

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

E-ügyintézés szeminárium közfeladatot ellátó állami vállalatoknak

2021. október 13 09:00 -15:00
Ár: 79.883 Ft

Közfeladatot ellátó, állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok speciális igényeire szabott képzés, mely részletesen foglalkozik a jogszabályi háttérrel, az e-ügyintézés folyamatával - beleértve a különféle SZEÜSZ-ökhöz és KEÜSZ-ökhöz való kapcsolódást, a dokumentumhitelesítés és elektronikus aláírások gyakorlati alkalmazásával, az e-közigazgatást támogató postai szolgáltatások integrációjával, valamint az üzleti folyamatok teljeskörű kezelésével, legyen szó akár munkafolyamat-automatizációról, integrációkról vagy vezetői monitoringról. 

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2023 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline