E-ügyintézés szeminárium közműszolgáltatóknak

E-ügyintézés szeminárium közműszolgáltatóknak

Információk

Esemény időpontja 2021. november 24 09:00
Esemény vége 2021. november 24 17:00
Regisztráció kezdete 2021. július 15
Max. létszám Korlátlan
Regisztráció lezárta 2021. november 24
Egyéni ár 62.900HUF
Helyszín Radisson Blu Béke Budapest

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (központi költségvetési intézmények, önkormányzatok és háttérintézményeik, kórházak, oktatási intézmények, kulturális és tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek. Mindamellett, hogy a jogszabályok egységes keretet adnak a szervezetek iratkezelésének, hiszen közfeladatot ellátó szervként iratkezelésüket a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell megszervezniük, minden területnek megvannak a maga sajátosságai, mely külön szeminárium szervezését tette szükségessé az egyes területek számára.

 

KIKNEK AJÁNLJUK E-ÜGYINTÉZÉSI KÉPZÉSÜNKET?

A képzést ajánljuk közműszolgáltatók ügyviteli, iratkezelésért felelős vezetőinek, munkatársainak, a szervezetnél az elektronikus ügyintézési folyamatokért felelős szakembereinek.

 

TERVEZETT TEMATIKA

1. Az iratkezelési és e-ügyintézési szabályozási környezet főbb elvei és elemei a közműszolgáltatókra vonatkozóan - Belügyminisztérium (Előadó felkérés alatt)

2. Elektronikus ügyintézés a szabályozó hatóság szemszögéből - Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Előadó felkérés alatt)

3. Ki hol tart a digitális átalakulásban? Digitális Hivatali Érettség Vizsgálat és Audit - dr. Kádár Krisztián - ügyvezető, Königsberg Consulting

Patrick Dunleavy már a 2000-es években azt jósolta, hogy előbb-utóbb minden közszektor szervezet „saját maga honlapjává válik”, utalva a hivatali működés azon egyértelmű irányára, amelyet ma digitális transzformációnak, átalakulásnak hívunk. A szervezet honlapján ugyanis ma már nem csupán a tájékoztató felületet, hanem az ügyfelek irányába történő szolgáltatási platformot is értjük, amelyek közvetlenül és automatikusan kommunikálnak a belső hivatali szakrendszerekkel. Az ügyintézési folyamatok mellett pedig a hivatali támogató folyamatok digitalizálása és központi rendszerekhez való adatkapcsolata révén végül nem lesz olyan szegmense a szervezeti működésnek, amelyet ne fedne le az informatikai hálózat.

Eltérő ütemben és eltérő hatásfokkal, de a hazai állami és önkormányzati szervek is ráléptek a digitális átállás útjára, amelynek egyértelmű lökést a 2018. január 1-től hatályba lépő jogszabályi kötelezés és annak végrehajtásához felzárkózó központi e-ügyintézési rendszerfejlesztések indulása adott.

A DÉVA (digitális hivatali érettségvizsgálat és audit) egy olyan vizsgálati-értékelési módszertan (know-how), amely a közigazgatásban és tágabb értelemben bármely szervezetben lezajlódó digitális transzformáció hivatali szintű jellemzőinek, fázisainak (összefoglalóan az érettségének) státuszát írja le azzal a céllal, hogy az értékelt szervezet korábbi fejlesztéseit visszamérje, illetve kijelölje a további építkezés, finomhangolás útját.

4. Űrlaptechnológia az e-ügyintézési folyamatokban - e-Űrlap szolgáltatás - dr. Balaskó Sándor, üzletág igazgató, Kopint-Datorg Kft.

 • A Kopint-Datorg Kft. jogállása, szolgáltatói szerepköre (röviden)
 • A saját fejlesztésű iFORM űrlaptechnológia bemutatása (szintén röviden)
 • Csatlakozás az e-Űrlap szolgáltatáshoz: az idén tavasszal indult SZEÜSZ csatlakozásokat támogató alkalmazás (SZEÜSZ REG) rövid bemutatása, használata az igénybevevő szervezetek, így a közműszolgáltatók részéről
 • e-Űrlap szolgáltatás jogszabályi háttere
 • e-Űrlap szolgáltatás tartalma
  • Igénybevevő webes informatikai rendszerébe integráltan használható szolgáltatás
  • Work-flow elemekből összeállítható űrlapbenyújtási folyamat
  • Jogosultságkezelés
  • Űrlapformátum
  • Űrlapok tetszőleges adatkörrel történő megszemélyesítése - széleskörű webszolgáltatás hívási támogatás
  • Mentett tervezet kezelése (piszkozattár)
  • E-dokumentumok csatolhatósága
  • Beadványcsomag formátumok
  • Hitelesítési megoldások
  • Beadványok kézbesítési lehetőségei
 • Támogatás (teszt környezet, oktatási videók, tudásmegosztó portál)

5. A papíralapú dokumentumoktól az adatalapú döntéshozatalig -  Kiss Péter, szakmai igazgató, DMS One Zrt.

 • Vállalaton belüli tipikus problémák kezelése (dokumentumok keresése, jóváhagyási, véleményezési folyamatok kontrollja). Hogyan tesz rendet a dokumentumkezelő rendszer?
 • Az iktatáson túl. Szabályozott, átlátható és nyomon követhető belső üzleti folyamatok.
 • Folyamatmenedzsment - Teljes kontroll a belső munkafolyamatok felett. Automatizált szerződésvéleményezés, számlajóváhagyás.
 • Vezetői döntéstámogatás. Ösztönös döntések helyett adatvezérelt vezetői döntéshozatal. 
 • Vezetői monitoring, adatelemzés egy kattintással. Hogyan lehet az iratkezelő szoftveren belül megkeletkezett adatokat érthető kimutatásokba, vizuális riportokba konvertálni a vezetők számára?

6. Esettanulmány közműszolgáltatónál

 

A részletes tematika előadókkal, előadáscímekkel hamarosan elérhető lesz weboldalunkon!

 

A részvételi díj magában foglalja:

 • komplett, egész napos iratkezelési szeminárium
 • frissítő a szünetekben
 • ebéd
 • információs anyag jegyzetelésre, mely a teljes szemináriumi anyagot tartalmazza összefűzve.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok szerint a rendezvényre történő belépéshez védettségi igazolvány szükséges!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

 

Térkép

Az elmúlt évek oktatásai, képzései

E-ügyintézés szeminárium közfeladatot ellátó állami vállalatoknak

2021. október 13 09:00 -15:00
Ár: 62.900HUF

Közfeladatot ellátó, állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok speciális igényeire szabott képzés, mely részletesen foglalkozik a jogszabályi háttérrel, az e-ügyintézés folyamatával - beleértve a különféle SZEÜSZ-ökhöz és KEÜSZ-ökhöz való kapcsolódást, a dokumentumhitelesítés és elektronikus aláírások gyakorlati alkalmazásával, az e-közigazgatást támogató postai szolgáltatások integrációjával, valamint az üzleti folyamatok teljeskörű kezelésével, legyen szó akár munkafolyamat-automatizációról, integrációkról vagy vezetői monitoringról. 

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. szeptember 23 - 2021. október 01
Ár: 169.000HUF

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. július 01 - 2021. július 09
Ár: 169.000HUF

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Iratkezelési szeminárium önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak

2019. március 07 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Iratkezelési képzésünket kifejezetten olyan cégeknek szervezzük, akik önkormányzati tulajdonban állnak és önkormányzati feladatokat látnak el. 

Iratkezelési szabályzat és irattári terv felülvizsgálata szeminárium

2018. november 15 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Képzésünkön megtanítjuk, hogyan lehet jó iratkezelési szabályzatot írni, mely nemcsak jogszabálykövető, de a szervezet iratkezelési gyakorlatát is segíti.

Iratkezelési szeminárium budapesti kerületi és megyei jogú városok önkormányzatainak

2018. május 10 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (kórházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, kulturális, tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek.

Átfogó iratkezelési szeminárium

2018. február 22 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Olyan iratkezelési ismeretanyag átadása, mely elsajátítása után a résztvevő képes felelős iratkezelési döntéseket hozni, saját szervezete ügyiratkezelési folyamataiban felismerni a hibákat és korrigálni azokat, mindezt úgy, hogy a hatályos iratkezelési jogszabályoknak megfeleljen.

Iratkezelési szeminárium önkormányzati cégeknek

2018. január 25 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (kórházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, kulturális, tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek.

E-aláírás szeminárium

2017. november 16 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Az e-közigazgatás alapjai az elmúlt években gyökeresen megváltoztak, az elektronikus aláírás szabályozási környezete jelenleg is átalakítás alatt áll. A képzés során olyan ismeretanyag kerül átadásra, melynek segítségével felgyorsítható a közigazgatási intézmények elektronikus ügyintézésre való áttérése, hatékonyabbá tehető a szervezetek elektronikus közszolgáltatása, mindez úgy, hogy az intézkedések a hatályos e-aláírási jogszabályoknak is megfeleljenek.

Átfogó iratkezelési szeminárium

2017. október 12 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Olyan iratkezelési ismeretanyag átadása, mely elsajátítása után a résztvevő képes felelős iratkezelési döntéseket hozni, saját szervezete ügyiratkezelési folyamataiban felismerni a hibákat és korrigálni azokat, mindezt úgy, hogy a hatályos iratkezelési jogszabályoknak megfeleljen.

Iratkezelési szabályzat szeminárium

2017. szeptember 14 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Képzéseink során oktatóink gyakran kaptak az iratkezelési szabályzatok készítésével, felépítésével kapcsolatos kérdéseket, mely külön szeminárium szervezését tette szükségessé az érdeklődők számára. 

Átfogó iratkezelési szeminárium

2017. április 06 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Olyan iratkezelési ismeretanyag átadása, mely elsajátítása után a résztvevő képes felelős iratkezelési döntéseket hozni, saját szervezete ügyiratkezelési folyamataiban felismerni a hibákat és korrigálni azokat, mindezt úgy, hogy a hatályos iratkezelési jogszabályoknak megfeleljen.

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2021 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline