Az interfészes önkormányzatok kihívásai az e-ügyintézési térben

Az interfészes önkormányzatok kihívásai az e-ügyintézési térben

Információk

Esemény időpontja 2022. május 19 09:00
Esemény vége 2022. május 19 15:00
Max. létszám Korlátlan
Egyéni ár 62.900HUF
Helyszín Thermal Hotel Margitsziget
Már nem fogadunk el regisztrációt erre az eseményre

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (központi költségvetési intézmények, önkormányzatok és háttérintézményeik, kórházak, oktatási intézmények, kulturális és tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek. Mindamellett, hogy a jogszabályok egységes keretet adnak a szervezetek iratkezelésének, hiszen közfeladatot ellátó szervként iratkezelésüket a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell megszervezniük, minden területnek megvannak a maga sajátosságai, mely külön szeminárium szervezését tette szükségessé az egyes területek számára.

Az elmúlt években egyre fontosabbá válik a digitalizáció, mind az ügyfelekkel való kapcsolattartás során, mind pedig a hivatali belső folyamatok tekintetében. A folyamatos fejlődés révén egyre több és szélesebb körben használható alkalmazás áll az interfészes önkormányzatok rendelkezésére, amelyekkel a rendelkezésre álló kapacitások hatékonyabban használhatók fel, akár jelentős forrásokat is megtakarítva.

Célunk, hogy bemutassuk a tapasztalatokat és felvázoljuk a fejlesztési irányokat mind maguk az érintettek, a szolgáltató állam, mind pedig a legjelentősebb szerepet játszó piaci szereplők oldaláról.

 

KIKNEK AJÁNLJUK E-ÜGYINTÉZÉSI KÉPZÉSÜNKET?

A képzést ajánljuk interfészes önkormányzatok felsővezetőinek, gazdasági vezetőinek, iratkezelésért, ügyvitelért felelős vezetőinek, munkatársainak, a szervezetnél az elektronikus ügyintézési folyamatokért felelős szakembereinek.

 

TERVEZETT TEMATIKA

 

08:30 - 09:00 Regisztráció

09:00 - 09:45 A Magyar Nemzeti Levéltár új típusú feladatai, valamint az önkormányzatok iratkezelésével  kapcsolatos elvárásai - Závoczki Adrienn, osztályvezető, Köziratvédelmi hatósági és Iratkezelés-felügyeleti Osztály, Magyar Nemzeti Levéltár

 • Az MNL hatóság feladatellátása - Az irat közirati minőségének megállapításával, valamint a köziratvédelemmel összefüggő hatósági eljárás gyakorlati lefolytatása;
 • Az elektronikus iratátvétel jogszabályi háttere;
 • Az MNL elvárásai az illetékességébe tartozó önkormányzatok iratkezelésével kapcsolatban;
 • Jogszabályfigyelés az MNL-ben.

 

09:45 - 10:30 Ki hol tart a digitális átalakulásban? Digitális Hivatali Érettség Vizsgálat és Audit - dr. Kádár Krisztián, ügyvezető, Königsberg Consulting

 • Patrick Dunleavy már a 2000-es években azt jósolta, hogy előbb-utóbb minden közszektor szervezet  a "saját maga honlapjává válik", utalva a hivatali működés azon egyértelmű irányára, amelyet ma digitális transzformációnak, átalakulásnak hívunk. A szervezet honlapján ugyanis ma már nem csupán a tájékoztató felületet, hanem az ügyfelek irányába történő szolgáltatási platformot is értjük, amelyek közvetlenül és automatikusan kommunikálnak a belső hivatali szakrendszerekkel. Az ügyintézési folyamatok mellett pedig a hivatali támogató folymatok digitalizálása és központi rendszerekhez való adatkapcsolata révén végül nem lesz olyan szegmense a szervezeti működésnek, amelyet ne fedne le az informatikai hálózat.
 • Eltérő ütemben és eltérő hatásfokkal, de a hazai állami és önkormányzati szervek is ráléptek a digitális átállás útjára, amelynek egyértelmű lökést a 2018. január 1-től hatályba lépő jogszabályi kötelezés és annak végrehajtásához felzárkózó központi e-ügyintézési rendszerfejlesztések indulása adott.
 • A DÉVA (digitális hivatali érettség és audit) egy olyan vizsgálat-értékelési módszertan (know-how), amely a közigazgatásban és tágabb értelemben bármely szervezetben lezajlódó digitális transzformáció hivatali szintű jellemzőinek, fázisainak (összefoglalóan az érettségének) státuszát írja le azzal a céllal, hogy az értékelt szervezet korábbi fejlesztéseit visszamérje, illetve kijelölje a további építkezés, finomhangolás útját.

 

10:30 - 11:00 Kávészünet

 

11:00 - 11:30 Űrlaptechnológia az e-ügyintézési folyamatokban - Holler Sándor, projektvezető, Kopint-Datorg Kft.

            e-Űrlap szolgáltatás

 • A Kopint-Datorg Kft. jogállása, szolgáltatói szerepköre (röviden)
 • A saját fejlesztésű iFORM űrlaptechnológia bemutatása (szintén röviden)
 • Csatlakozás az e-Űrlap szolgáltatáshoz: az 1 éve indult SZEÜSZ csatlakozásokat támogató alkalmazás (SZEÜSZ REG) rövid bemutatása, használata az igénybevevő szervezetek, így a közműszolgáltatók részéről
 • e-Űrlap szolgáltatás jogszabályi háttere
 • e-Űrlap szolgáltatás tartalma
 • Támogatás (teszt környezet, oktatási videók, tudásmegosztó portál)
 • Elektronikus ügyintézés az ASP ELÜGY portálon

 • Az ASP Elügy rövid bemutatása
 • Űrlapmenedzsment

        - iForm technológia

        - Központi űrlaptervezés és publikálás

        - Önkormányzati megszemélyesítés

 • Önkormányzati Portál

        - Tenant és ügykiválasztás

        - Intelligens űrlapkitöltés

 • Használati statisztikák

 

11:30 - 12:00 Az iratkezelő rendszerek szerepe a hivatal back office folyamatainak digitalizációjában- Kiss Péter, szakmai igazgató, DMS One Zrt.

 • Az iratkezelő rendszerek szerepe a back office folyamatok digitalizációjában 
 • Az iratkezelés és az iratkezelő rendszerek evolúciója - az iktató programoktól az e-ügyintézés operációs rendszeréig
 • Az iratkezelő rendszer központi szerepe a hivatali működésben - horizontális szolgáltatások szakrendszerek számára
 • Belső folyamatok támogatása workflow-val - a szervezeti folyamatok logikus szervezése és támogatása
 • Adatvezérelt döntéstámogatás vezetőknek - Hogyan hozzuk meg a döntéseinket? Miért elemezzük az adatainkat?

 

12:00 - 12:30 Papírmunka ügyesebben, avagy az automatizált dokumentumfeldolgozás fokozatai - Hajnal Csaba, data capture alkalmazásfejlesztő, Aktív Rekord Kft.

 • Papírmentesből dokumentum-intenzívbe
 • Szupererő a dokumentumáradattal szemben
 • A gumiszalagtól az önálló, digitális szoftverrobotokig
 • Első fokozat: adatrögzítést egyszerűsítő alkalmazás a DMS One Ultimate-hez - bemutató

 

12:30 - 13:30 Ebédszünet

 

13:30 -14:00 GriffSoft Zrt - (Előadó felkérés alatt)

 

14:00 - 14:45  Kerekasztal-beszélgetés meghívott szakértőkkel

Téma: Az interfészes önkormányzatok kihívásai az e-ügyintézési térben - Problémák, eredmények, tapasztalatok, jó gyakorlatok 

Moderátor: Kiss Péter - DMS One Zrt.

Résztvevők:

 • dr. Rupp Zoltán, cégvezető, Königsberg Consulting
 • Varga László, elnök, DEÜSZ Egyesület
 • Kéri András, folyamatszervezési tanácsadó, Budapest Főváros VI. Kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
 • Tóth Tünde, informatikai vezető, Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

 

A részvételi díj magában foglalja:

 • komplett, egész napos iratkezelési szeminárium
 • frissítő a szünetekben
 • ebéd

 

Helyszín: Ensana Thermal Hotel Margitsziget (1007 Budapest, Budapest-Margitsziget)

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

 

Már nem fogadunk el regisztrációt erre az eseményre

Térkép

Az elmúlt évek oktatásai, képzései

Az interfészes önkormányzatok kihívásai az e-ügyintézési térben

2022. május 19 09:00 -15:00
Ár: 62.900HUF

Az interfészes önkormányzatok igényeire, speciális iratkezelési folyamataira szabott képzés, mely az elektronikus ügyintézést, az annak való maximális megfelelést állítja a középpontba. Az előadástémákat úgy válogattuk össze, hogy azok az interfészes önkormányzatok e-ügyintézési térben nyújtott jelenlegi kihívásaira adjanak választ elismert szakértők tolmácsolásában. Az elméleti ismeretek átadása mellett fontosnak tartjuk a gyakorlati példák, tapasztalatok megosztását is.

E-ügyintézés szeminárium közműszolgáltatóknak

2022. március 24 09:00 -15:00
Ár: 62.900HUF

Közműszolgáltatók igényeire, speciális iratkezelési folyamataira szabott képzés, mely az elektronikus ügyintézést, az annak való maximális megfelelést állítja középpontba. Nem egyértelmű, hogy az Ön intézménye e-ügyintézésre kötelezett szervezet-e? Nem tudja pontosan, hogy mely jogszabályoknak kell megfelelnie? Választ szeretne arra kapni, hogy milyen elvárásai vannak a felügyeleti szervnek a közműszolgáltatók felé? Szervezetfejlesztésre lenne szükség az optimális e-ügyintézési folyamatok kialakításáért, de eddig nem tudta, hogyan kezdjen neki a folyamatok átalakításának? Esettanulmányok, már bevált jó gyakorlatok mellett oktatóink többek között ezekre a kérdésekre is választ adnak. 

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. november 18 - 2021. november 26
Ár: 169.000HUF

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

E-ügyintézés szeminárium közfeladatot ellátó állami vállalatoknak

2021. október 13 09:00 -15:00
Ár: 62.900HUF

Közfeladatot ellátó, állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok speciális igényeire szabott képzés, mely részletesen foglalkozik a jogszabályi háttérrel, az e-ügyintézés folyamatával - beleértve a különféle SZEÜSZ-ökhöz és KEÜSZ-ökhöz való kapcsolódást, a dokumentumhitelesítés és elektronikus aláírások gyakorlati alkalmazásával, az e-közigazgatást támogató postai szolgáltatások integrációjával, valamint az üzleti folyamatok teljeskörű kezelésével, legyen szó akár munkafolyamat-automatizációról, integrációkról vagy vezetői monitoringról. 

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. szeptember 23 - 2021. október 01
Ár: 169.000HUF

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Elektronikus ügyintézési szakértő

2021. július 01 - 2021. július 09
Ár: 169.000HUF

Az E-ügyintézési törvény hatályba lépése – bár nem érte váratlanul a szervezeteket – számos fejlesztést és kapcsolódó részletszabályozást megelőzött, melynek köszönhetően a megrendelők sincsenek maradéktalanul tisztában azzal a szolgáltatási környezettel, amelybe illeszkedve nyújthatnák a teljeskörű ügyintézési szolgáltatásaikat. A felnőttnyilvántartásba vett, 2 x 2 napos képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően a résztvevők a megszerzett tudással képessé válnak az üzleti elemzés, igazgatásszervezés, a rendszertervezés, szolgáltatás-bevezetés részévé tenni, adaptálni a SZEÜSZ-logikát, megtervezni a fejlesztési feladatokat és a megszerzett tudást továbbadni a munkatársak számára.

Iratkezelési szeminárium önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak

2019. március 07 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Iratkezelési képzésünket kifejezetten olyan cégeknek szervezzük, akik önkormányzati tulajdonban állnak és önkormányzati feladatokat látnak el. 

Iratkezelési szabályzat és irattári terv felülvizsgálata szeminárium

2018. november 15 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Képzésünkön megtanítjuk, hogyan lehet jó iratkezelési szabályzatot írni, mely nemcsak jogszabálykövető, de a szervezet iratkezelési gyakorlatát is segíti.

Iratkezelési szeminárium budapesti kerületi és megyei jogú városok önkormányzatainak

2018. május 10 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (kórházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, kulturális, tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek.

Átfogó iratkezelési szeminárium

2018. február 22 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Olyan iratkezelési ismeretanyag átadása, mely elsajátítása után a résztvevő képes felelős iratkezelési döntéseket hozni, saját szervezete ügyiratkezelési folyamataiban felismerni a hibákat és korrigálni azokat, mindezt úgy, hogy a hatályos iratkezelési jogszabályoknak megfeleljen.

Iratkezelési szeminárium önkormányzati cégeknek

2018. január 25 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Átfogó iratkezelési képzéseinkre a közfeladatot ellátó szervek számos szegmenséből (kórházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, kulturális, tudományos intézmények, állami vállalatok, közművek stb.) érkeznek iratkezelési szakemberek.

E-aláírás szeminárium

2017. november 16 09:00 -17:00
Ár: Ingyenes

Az e-közigazgatás alapjai az elmúlt években gyökeresen megváltoztak, az elektronikus aláírás szabályozási környezete jelenleg is átalakítás alatt áll. A képzés során olyan ismeretanyag kerül átadásra, melynek segítségével felgyorsítható a közigazgatási intézmények elektronikus ügyintézésre való áttérése, hatékonyabbá tehető a szervezetek elektronikus közszolgáltatása, mindez úgy, hogy az intézkedések a hatályos e-aláírási jogszabályoknak is megfeleljenek.

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2022 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline