Előfizetési csomagok

Közszféra, közigazgatás

Ingyenes / Korlátlan

Tanúsított iratkezelő szoftver használatára kötelezett kör

1. Azok, akik közfeladatot látnak el, pl.: állami vagy önkormányzati döntés-előkészítő, döntéshozó, végrehajtó, ellenőrző, szakfeladat ellátó tevékenységet folytatnak; abban az esetben is, ha a feladatot nem az állami vagy önkormányzati hivatalrendszer részeként, hanem szerződött partnerként végzik. Ide tartoznak azok is, akik - akár magánvállalkozóként - olyan tevékenységet folytatnak, amivel kapcsolatban külön jogszabály rendelkezik az adott tevékenység közfeladat jellegéről, illetve állami vagy önkormányzati feladat ellátási jellegéről.

2. Azok, akik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában meghatározott gazdasági társaságok csoportjába tartoznak. Pl: állami háttérintézmények, közmű- és közszolgáltatók, erdőgazdaságok.

Versenyszféra, vállalatok

120.000 Ft/ év

Tanúsított iratkezelő szoftver használatára nem kötelezettek

A verseny és civilszféra cégei, szervezetei, a közszféra tevékenységeihez nem köthető vállalkozások, magánszemélyek számára a deusz.hu tartalmai díjazás ellenében tekinthetők meg.

Tanúsitottiratkezelés
A deusz.hu Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület honlapja. Célja, hogy felületet adjon a szervezet működési területéhez tartozó ismeretek átadására, szakmai kapcsolatok létesítésére.
© 2024 Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület (DEÜSZ). All Rights Reserved. OneOnline